در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قم / قم

همایش ملی ظرفیت های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ملی 49968 نمایش

زمان برگزاری : 23 اسفند 1398 زمان اتمام : 23 اسفند 1398
برگزار کننده : جامعه المصطفی العالمیه. مجتمع آموزش عالی علوم انسانی.
بیانیه گام دوم انقلاب که همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه گردیده است، دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر برای فهم هویت و یژگی‌های انقلاب اسلامی و همچنین راهبردهای نیل به اهداف بلند انقلاب است که به صورت خیلی فشرده در قالب یک بیاینه آمده است. فهم و تحلیل بیانیه گام دوم نیازمند دقت‌های عالمانه و موشکافانه از زوایای گوناگون از جمله جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، مدیریت و علوم سیاسی است.

وب سایت : hamayesh.miu.ac.ir/revolution
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 21 بهمن 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 11 اسفند 1398
آدرس دبیرخانه : قم-سه راه سالاریه-مجتمع امین-بلوک 2 دبیرخانه همایش ظرفیت های علوم انسانی برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی
محل برگزاری : قم
شماره تلفن تماس : 32133292-025
شماره فکس :
ایمیل : arh@miu.ac.ir
محور ها : محور اول: بیانیه گام دوم و تحول در علوم انسانی
ظرفیت علوم اسلامی برای بسط شعارهای اصیل انقلاب اسلامی
ظرفیت علوم انسانی برای نظریه‌پردازی تمدن نوین اسلامی
تصویر جامعه آرمانی در بیانیه گام دوم انقلاب
توجه به معنویت در تحول علوم انسانی
توجه به فطرت در تحول علوم انسانی
شاخص‌های مدیریت اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
تحلیل جامعه‌شناختی بیانیه گام دوم
تحلیل مفاهیم اساسی در بیانیه گام دوم
نگاه فرایندی به خودسازی، جامعه پردازی و تمدن‌سازی
شاخص‌ها، الزامات و بایسته‌های خودسازی
شاخص‌ها، الزامات و بایسته های جامعه‌پردازی
شاخص‌ها، الزامات و تمدن نوین اسلامی
بایسته های جامعه‌پردازی
خودسازی به مثابه نخستین مرحله نیل به تمدن نوین اسلامی
بایسته‌های علوم انسانی برای تحقق سبک زندگی اسلامی
انقلاب اسلامی و تهضت تولید علم دینی
انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی‌سازی علوم انسانی
بازشناسی و ارزیابی جریان اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها
نقش و جایگاه حوزه و دانشگاه در اسلامی‌سازی علوم انسانی
شاخص‌های مدیریت جهادی
ظرفیت‌های علوم انسانی اسلامی برای تولید نظریه‌های اقتصادی
محور دوم: بیانیه گام دوم و عقلانیت اسلامی
مولفه‌های تفکر و رفتار عقلانی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی و اهل بیت
تبیین نقش عملی گفتمان عقلانیت در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی
آثار پایبندی به عقلانیت در سبک زندگی و رفتار اجتماعی
نارسایی عقلانیت مدرن و نیاز بشر به عقلانیت مبتنی بر آموزه‌های وحیانی
آثار رویکرد عقلانی در مقابله با جریان‌های افراطی و تکفیری
جایگاه عقل به‌عنوان زبان مشترک انسانیت برای گفتگو در سطح جهانی
«عقلانیت» مشخصه برجسته تشیع در تاریخ
ترکیب عقل منتطقی و عقل احساسی در سبک زندگی اسلامی
محور سوم: بیانیه گام دوم: توسعه، تثبیت و تعمیق انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی چالشی بر نظم اجتماعی مدرن
نظریه نظام سیاسی اسلام در طراز جهانی
انقلاب اسلامی به‌مثابه پدیده زنده و با اراده
نقش انقلاب اسلامی در اسلامی‌سازی علوم انسانی
مولفه‌‌های استمراربخش انقلاب اسلامی در جهان
ظرفیت‌های بیانیه گام دوم برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
بسط نظریه «نظام انقلاب» در بیانیه گام دوم
نوآوری‌‌های انقلاب اسلامی در عرصه ساختارسازی و نظام‌سازی
مرز‌های هویتی انقلاب اسلامی
نقش دانش تاریخی و تجربیات گذشته در آینده‌پژوهشی و آینده‌نگاری
چالش‌‌های انقلاب اسلامی برای نظم حاکم جهانی
پیشران‌‌‌های انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم
تبیین مولفه ‌های اقتداربخش انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی،‌ آغازگری عصر جدید
انقلاب اسلامی و روابط بین‌الملل
فرصت‌ها و تهدیدات انقلاب اسلامی در بیانه گام دوم
انقلاب اسلامی و الگوی نوین تمدن اسلامی
انقلاب اسلامی و عرضه الگوی سبک زندگی اسلامی
محور چهارم: بیانیه گام دوم و جامعه‌المصطفی
بایسته‌های بیانیه گام دوم انقلاب برای جامعه‌المصطفی
نقش جامعه‌المصطفی در صدور آرمان های انقلاب اسلامی
حوزه های دانشی جامعه‌المصطفی متناسب با بیانیه گام دوم
روابط بین‌الملل و تعارف بین‌فرهنگی
نقش و ظرفیت های جامعه‌المصطفی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در جهان
نقش نمایندگی‌های جامعه‌المصطفی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
نقش المصطفی و دانش آموختگان آن در انتقال انتظارات، نیازها و چالش‌های جهانی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
نقش جامعه‌المصطفی در انتقال نمادها، ارزش‌ها و دستاورهای انقلاب اسلامی به جهانهمایش ملی ظرفیت های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی