در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی ملی 36442 نمایش

زمان برگزاری : 8 اسفند 1398 زمان اتمام : 9 اسفند 1398
برگزار کننده : حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران ، ستاد شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)
این کنفرانس بزرگترین رویداد علمی – فناوری درعرصه ملی و در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی است که فرصت بی نظیری جهت هم اندیشی و تبادل تجربیات بین افراد آکادمیک و کارشناسان فنی تجهیزات را فراهم می کند. در این کنفرانس کارشناسان فنی در خصوص آخرین فناوری حوزه تجهیزات پژوهشی سخنرانی خواهند نمود و افراد آکادمیک نیز روش های جدید که در حوزه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی ابداع نموده اند را معرفی خواهند کرد.

وب سایت : imtc1.shirazu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 21 بهمن 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 21 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : شیراز - دانشگاه شیراز
شماره تلفن تماس : 36137182-071
شماره فکس :
ایمیل : IMTC1@Shirazu.ac.ir
محور ها : آخرین نوآوری ها درحوزه تجهیزات پیشرفته شامل:
انواع مختلف تجهیزات اسپکتروسکوپی نظیر NMR; Raman; CD; FTIR; IR; DLS; DSC; ITC; Fluorescence
اسپکتروسکوپی های جرمی نظیر GC-MS; LC-MS; ICP-MS; TIMS; SSMS; TOF-MS; AMS; CE-MS
میکروسکوپ های الکترونی نظیر TEM; SEM; FESEM; HRTEM میکروسکوپ های IR⸲ میکروسکوپ های فلورسنت⸲ کانفوکال و نیروی اتمی
تجهیزات بر پایه پرتوهای ایکس نظیر SAXS; XRF; XRD; XPS
تجهیزات کروماتوگرافی HPLC; FPLC; UHPLC; IC
و دیگر تجهیزات با فناوری بالا.
تجهیزات و سنجش های آزمایشگاهی در حوزه علوم پایه و مهندسی
تجهیزات و سنجش های آزمایشگاهی در حوزه پزشکی و سلامت⸲ کشاورزی و دامپزشکی
تجهیزات و سنجش های آزمایشگاهی در حوزه نفت وگاز
فناوری های نانو و میکرو در تجهیزات و سنجش آزمایشگاهی
روش های پردازش سیگنال و تصاویر در سنجش آزمایشگاهی
سیستم های جمع آوری داده های علمی
داده های بزرگ و مقیاس سنجی
روش ها و سیستم های سنجش غیر مخرب
تئوری و سیستم های اندازه گیری
روش های سنجش در زمان واقعی
سیستم های سنجش اپتیک و فیبر نوری
تجهیزات و سیستم های لیزری و پلاسما
روش های مدیریتی نوین در آزمایشگاه های علمیاولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی