در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمانشاه / کرمانشاه

نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان ملی 37964 نمایش

زمان برگزاری : 15 اسفند 1398 زمان اتمام : 15 اسفند 1398
برگزار کننده : دانشگاه رازی
هدف از برگزاری همایش، ارزیابی و پالایش فعالیت‌های علمی انجام شده در موضوع و محورهای همایش و دستیابی به آخرین یافته­‌های پژوهشی است. در این راستا خَلق بستری شایسته و فرصت‌سازی برای پژوهشگرانی که در یک حیطه خاص به فعالیت مشغول هستند نیز پیگیری می‌شود. در همایش پیشگیری از سوءمصرف مواد در میان دانشجویان، آشنایی دانشگاهیان و دانشجویان با مسائل و مشکلات ناشی از سوءمصرف مواد، وضعیت کنونی و آینده مصرف مواد به منظور پیشگیری، برنامه‌ریزی و تدوین مداخلات لازم پیگیری می‌شود. کمک به بهبود هم‌افزایی دانش و مهارت در اجرای طرح‌های پیشگیرانه با تکیه بر یافته‌های پژوهشی در محیط‌های دانشگاهی، دستیابی به مهم‌ترین دستاورد همایش یعنی بهبود سطح بهزیستی و سلامت جسم و روان دانشجویان را میسر می‌سازد.

وب سایت : ncdap.razi.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 2 اسفند 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 6 اسفند 1398
آدرس دبیرخانه : کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، معاونت دانشجویی، مرکز مشاوره
محل برگزاری : کرمانشاه - دانشگاه رازی
شماره تلفن تماس : 34283915-083
شماره فکس :
ایمیل : moshavereh.unirazi@gmail.com
محور ها : سبب شناسی اعتیاد در دانشجویان
پیشگیری و راه‌کارهای درمانی اعتیاد به مواد مخدر در دانشجویان
بهبود سطح آگاهی و شناخت دانشجویان از پیامدهای اعتیاد
شناسایی راه‌های توانمندسازی گروه‌های در معرض خطر
روش‌های مقابله با عرضه مواد مخدر و روش‌های کاربردی مبارزه با اعتیاد در میان دانشجویان
نقش خانواده در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
نقش رسانه‌های همگانی و فضای مجازی در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
ورزش و نقش آن در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
نقش مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌ها و مددکاری اجتماعی در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
نقش سبک زندگی سالم و خودکارآمدی در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
نقش سبک مدیریتی، میزان آگاهی و رفتار اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
بررسی تجربه‌های موفق جوامع توسعه یافته در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
نقش سازمان‌های مردم نهاد و پویش‌های مردمی در پیشگیری و درمان سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
نقش آموزش مهارت‌های زندگی در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
آسیب‌شناسی اسکان دانشجویان در محیط خوابگاه و خانه‌های مجردی و نقش آن در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدرنخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان