در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

پنجمین سمینار ملی آنالیز غیر خطی و بهینه سازی ملی 31595 نمایش

زمان برگزاری : 11 تیر 1399 زمان اتمام : 13 تیر 1399
برگزار کننده : دانشگاه شهید مدنی آذزبایجان
پنجمین سمینار آنالیز غیر خطی و بهینه سازی از یازدهم تا سیزدهم تیرماه سال 1399 توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار خواهد شد.

وب سایت : snao2020e.azaruniv.ac.ir
آدرس دبیرخانه : تبریز- کیلومتر 35 جاده تبریز - مراغه - دانشگاه شهید مدنی آذزبایجان - گروه ریاضی
محل برگزاری : تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شماره تلفن تماس : 041-31452448
شماره فکس :
ایمیل : snao2020@azaruniv.ac.ir
محور ها : 1. Nonlinear Functional Analysis
2. Fixed Point Theory and Approximations
3. Proximal-Point Algorithms
4. Nonlinear Differential Equations and Dynamical systems
5. Fractional and Partial Differential Equations
6. Convex and Non-convex Analysis
7. Set-Valued Analysis
8. Equilibrium Problems
9. Harmonic Analysis
10. Evolution Equations
11. Geometry of Banach Spaces
12. Numerical Analysis
13. Wavelet and Frames
14. Other Related Topics of Nonlinear Analysis
15. Optimization Theory
16. Nonlinear Optimization
17. Global Optimization
18. Combinatorial Optimization
19. Dynamic Programming
20. Optimal Control Theory
21. Applications of Optimization
22. Other Related Topics of Optimization Theory and Numerical Algorithms
23. Application of Health and Servicesپنجمین سمینار ملی آنالیز غیر خطی و بهینه سازی