در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

سومين همايش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ملی 73807 نمایش

زمان برگزاری : 24 آبان 1399 زمان اتمام : 24 آبان 1399
برگزار کننده : دانشگاه امام صادق علیه السلام

وب سایت : milconf.ir/fa
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 29 اسفند 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 تیر 1399
آدرس دبیرخانه : تهران-بزرگراه شهید چمران-پل مدیریت-بلوار دریا-دانشگاه امام صادق علیه السلام-دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
محل برگزاری : تهران - دانشگاه امام صادق (ع)
شماره تلفن تماس : 88094913-021
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : نسبت حكمراني نوين و سواد رسانه اي (کلیات)
سواد رسانه اي و اطلاعاتي؛ افول و احياي تمدن هاي معاصر
آينده پژوهي و آينده نگاري حكمراني در حوزه سواد رسانه اي
ابعاد و بايسته هاي نقش هاي حمایتی و نظارتي حاکمیت در حوزه سواد رسانه‌ای
حكمراني در ايران و كشورهاي اسلامي، سواد رسانه اي و احياي تمدن نوين اسلامي
اصول سیاست‌گذاری نظام جمهوری اسلامی ايران در موضوع سواد رسانه‌ای
چهارچوب قانون‌گذاری در حوزه سواد رسانه‌ای
نسبت مردم و دولت در حکمرانی سواد رسانه‌ای
تأثیرمتقابل سواد رسانه‌ای و حکمرانی کشور
مداخلات بين المللي از مدخل ضعف سواد رسانه اي
جنگ شناختی و پدافند از طریق ارتقاء سواد رسانه ای
مردمي سازي سواد رسانه اي
نقش خانواده در ترويج و نهادينه سازي سواد رسانه اي و اطلاعاتي
نقد و نقش عملكرد نظام آموزشي رسمي كشور در زمينه ترويج و ارتقاي سواد رسانه اي و اطلاعاتي
نقد و نقش عملكرد نهادهاي سنتي و مذهبي تعليم و تربيت در زمينه ترويج و ارتقاي سواد رسانه اي و اطلاعاتي : مساجد، هيئات، نماز جمعه و جماعات، حوزه هاي علميه، ...
مرور تجارب جهاني در مردمي سازي سواد رسانه اي و اطلاعاتي
"مردم نهادها" و مردمي سازي ترويج سواد رسانه اي
نقش علوم شناختي در تبيين و ترويج سواد رسانه اي
ضعف سواد رسانه­ای، بستر رشد اخبار جعلی و شایعات
سواد رسانه ای در کودکان و نوجوانان
كارگزاران و سواد رسانه اي
بايسته هاي حكمرانان و كارگزاران در حوزه سواد رسانه اي و اطلاعاتي
نقد و ارزيابي عملكرد رسانه اي مديران دستگاهها و نهادهاي كشور از منظر سواد رسانه اي و اطلاعاتي
راهكارهاي روزآمدي و ارتقاي دانش رسانه اي كارگزاران و كارشناسان حاكميتي
بررسي و مطالعه تطبيقي رويكرد و عملكرد مديران بخش هاي عمومي و دولتي و خصوصي در زمينه سواد رسانه اي و اطلاعاتي
نقش دانش و سواد رسانه اي كارگزاران و كارشناسان حاكميتي بر بهينه سازي فرايندهاي برنامه ريزي، تصميم گيري، اجرا و ارزيابي
مرور تجارب جهاني در روزآمدي و ارتقاي سواد رسانه اي و اطلاعاتي مديران
معرفي و تحليل الگوهاي موفق عملكرد مديريتي كشور در زمينه بهره مندي و كاربري سواد رسانه اي و اطلاعاتي
انتخابات و سواد رسانه ای
بومي سازي ادبيات نظري سواد رسانه اي
مفهوم سازي و تبيين مباني نظري سواد رسانه اي و اطلاعاتي بومي
مطالعات تطبيقي فلسفه سواد رسانه اي
معرفي، نقد و تحليل مباني فكري و معرفتي مسلط جهاني در عرصه سواد رسانه اي و اطلاعاتي
آموزه هاي اسلامي در حوزه تبيين و ترويج سواد رسانه اي و اطلاعاتي
تبيين رابطه زيست و تربيت اخلاقي اسلامي با سواد رسانه اي
ارائه الگوهاي بومي آموزش و ترويج سواد رسانه اي
سواد رسانه اي و فعاليت رسانه ها
آسيب شناسي شيوه تنظيم گري (رگولاتوري) نظام رسانه اي كشور درنسبت با سواد رسانه اي و اطلاعاتي
نقد و تحليل محصولات و فعاليت هاي رسانه ها از منظر سواد رسانه اي و اطلاعاتي
معرفي و تحليل الگوهاي موفق محصولات و فعاليت هاي رسانه ها در حوزه سواد رسانه اي و اطلاعاتي
سياستگذاري و مقررات گذاري رسانه اي در نسبت با سواد رسانه اي و اطلاعاتي
تحليل سياست ها و عملكردهاي تقنيني و اجرايي و قضايي كشور در مواجهه با رسانه هاي مهاجم از منظر سواد رسانه اي و اطلاعاتي
تحليل و بررسي كاركرد ها و كاربردهاي رسانه هاي نوين در ترويج سواد رسانه اي
تأثيرات متقابل تحولات همگراي فناوري هاي رسانه اي و سواد رسانه اي و اطلاعاتي توليدكنندگان و مصرف كنندگان
ضعف سواد رسانه­ای، عامل گسترش محتوای آسیب رسان
اطلاعات، رسانه ها و نقش درماني آنها (اطلاع درماني و رسانه درماني)
کارکرد سلبریتی ها در امر سواد رسانه ای
كاربرد‌سازي سواد اطلاعاتي
سواد اطلاعاتي و جريان آزاد داده و اطلاعات در جامعه دانش محور
سواد اطلاعاتي و حكمراني داده و اطلاعات
سواد اطلاعاتي و خودتوانمند سازي مردم در درك، تفسير و كاربرد اطلاعات
سواد اطلاعاتي در زندگي روزمره مردم( بهداشت و سلامت، يادگيري، تجارت، ... )
موانع توسعه سواد اطلاعاتي
چالش هاي آموزش سواد اطلاعاتي در نظام آموزشي كشور
بومي سازي استانداردها، رويكردها، تجربه ها و نرم افزارهاي سواد اطلاعاتي
نقش نهادهاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و شهري در توسعه كاربردهاي سواد اطلاعاتيسومين همايش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی