در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

گیلان / رشت

سومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر ملی 7202 نمایش

زمان برگزاری : 15 اسفند 1398 زمان اتمام : 15 اسفند 1398
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سکونتگاه­های انسانی کشور و در این بین شمال کشور در سال­های اخیر با تغییرات و تحولات گسترده در زمینه فعالیت ­های اقتصادی، مناسبات اجتماعی، کاربری اراضی، حکمروایی محلی و ... مواجه بوده که ساختار فضایی این پهنه جغرافیایی از کشور را با مسائل و مشکلات عدیده ­ای مواجه کرده است. در این راستا شناسایی نقش بازیگران منطقه ­ای، ناحیه­ ای و محلی از یک طرف و طرح مساله به صورت آکادمیک از طرف دیگر موجب شد تا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت سومین همایش توسعه پایدار فضایی با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر را برگزار نماید.


وب سایت : 3ncossd.iaurasht.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 2 اسفند 1398
آدرس دبیرخانه : رشت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - دانشکده علوم انسانی - طبقه 4- اتاق 95.
محل برگزاری : رشت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
شماره تلفن تماس : 01333424069
شماره فکس :
ایمیل : 3ncossd@iaurasht.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 9 اسفند 1398
محور ها : - اندیشه ­های جغرافیایی و توسعه پایدار فضایی
- توسعه پایدار فضایی در سکونتگاه­های شهری
- توسعه پایدار فضایی در سکونتگاه­های روستایی
- برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم توسعه
- توسعه پایدار فضایی در استقرارگاه­های عشایری
- آب و هوا و توسعه پایدار فضایی
- ژئومورفولوژی و توسعه پایدار فضایی
- منابع آب و خاک و توسعه پایدار فضایی
-منابع جنگل و مرتع و توسعه پایدار فضایی
- جغرافیای سیاسی و توسعه پایدار فضایی
- توسعه پایدار فضایی درسواحل جنوبی دریای خزر
-گردشگری و توسعه پایدار فضایی درسواحل جنوبی دریای خزر
- توسعه پایدار فضایی دراستان گیلان
-گردشگری و توسعه پایدار فضایی دراستان گیلان
-اقامتگاههای بوم گردی و توسعه پایدار فضایی دراستان گیلان
- برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم توسعه در استان گیلانسومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر