در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش اخلاق وفرهنگ شهرنشینی ملی 39496 نمایش

زمان برگزاری : 10 خرداد 1399 زمان اتمام : 12 خرداد 1399
برگزار کننده : انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

وب سایت : congress.iranethics.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 بهمن 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 اسفند 1398
آدرس دبیرخانه : تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک 56، طبقه دوم
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02166946418- 09923020354
شماره فکس :
ایمیل : Ethics.urbanization@gmail.com
محور ها : ۱- شهرنشینی و جنسیت
۲- شهرنشینی وخانواده
۳- شهرنشینی و اقتصاد شهری
4- شهرنشینی، فضای شهری و زیبایی­ شناسی
5- شهرنشینی و مدیریت شهری
6- شهرنشینی، مشکلات و آسیب­های اجتماعی
7- شهرنشینی و تحولات تاریخی شهرها
8- شهرنشینی، اخلاق و رفتار شهروندی
9- شهرنشینی و مدرنیته
10- شهرنشینی، محیط زیست و پایداری شهری
11- ارائه راهکارها و الگوی کارآمد اخلاق و فرهنگ شهرنشینی
12- شهرنشینی، فناوری و رسانه ها
13- اخلاق حرفه ای
14- شهرنشینی، حمل و نقل و ترافیکهمایش اخلاق وفرهنگ شهرنشینی