در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

یزد / یزد

نخستین همایش ملی پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان در فضای مجازی ملی 15388 نمایش

زمان برگزاری : 8 خرداد 1399 زمان اتمام : 9 خرداد 1399
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
امروزه با حرکت پرشتاب جامعه ایران به استفاده از اینترنت و حاکمیت ابزارهای متصل به وب بر ساحت‌های گوناگون زندگی شهروندان ایرانی، شاهد گسترش روزافزون جرایم این حوزه نیز هستیم. جرایم و آسیب‌های حوزه فضای مجازی ویژگی های منحصر به فردی دارد که سرعت در وقوع و صعوبت در شناسایی بزهکار از مهمترین ویژگی‌های آن است، از سویی دیگر شکستن مرزهای حریم خصوصی و دسترسی به اطلاعات دیگران در این حوزه منشا بسیاری از جرایم است.

وب سایت : law.iauyazd.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 6 اردیبهشت 1399
آخرین مهلت ثبت نام : 16 اردیبهشت 1399
آدرس دبیرخانه : یزد - دانشگاه آزاد اسلامی یزد - ساختمان دکتر طاهری - طبقه اول
محل برگزاری : یزد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
شماره تلفن تماس : 31872274-035
شماره فکس :
ایمیل : law@iauyazd.ac.ir
محور ها : جامعه شناسی:
• هویت و سبک زندگی بزه دیدگان فضای مجازی
• جامعه شناسی رسانه و بزه دیدگی
• بازنمایی بزه دیدگی در فضای مجازی
جرم شناسی و پیشگیری:
• زنان و تهدیدات برخط برای افشای محتویات محرمانه
• حمایت از حق تصویر زنان و کودکان در فضای مجازی
• آموزش و پیشگیری از بزه دیدگی
• سیاست‌های کنترلی و حمایت از بزه دیده
• کارکردهای نیروی انتظامی در حمایت از بزه دیده
علوم رفتاری:
• روانشناسی کنش‌های بزه‌دیدگان در فضای مجازی
• شبکه های اجتماعی و سبک زندگی بزه‌دیدگان
• نقش آموزش و پرورش در کاهش بزه دیدگی

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


نخستین همایش ملی پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان در فضای مجازی