در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

یزد / یزد

هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران "حسابداری در مسیر انقلاب صنعتی چهارم " ملی 24444 نمایش

زمان برگزاری : 1 آبان 1399 زمان اتمام : 2 آبان 1399
برگزار کننده : دانشگاه یزد
حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان بوجود آمده است، به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف‌ها و روش‌های حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته و از طرف دیگر دانش حسابداری بسرعت زیادی در مسیر تکامل و پویایی هر چه بیشتر قرار گرفته است. تاکنون مقالات زیادی در مورد انقلاب چهارم صنعتی و اثرات آن نوشته شده است اما جای خالی همایشی برای بررسی تاثیر انقلاب چهارم صنعتی بر رشته حسابداری و علوم مالی و زیرمجموعه‌های آن امروزه بیش از پیش احساس می‌شود خصوصاً اینکه رشته حسابداری در ایران بعنوان یکی از پر جمعیت ترین رشته های دانشگاهی ایران محسوب گردیده و دغدغه از آیند حرفه ای نیاز به برنامه‌ریزی برای حضور در دوره‌های آموزشی ، برگزای همایش های حرفه ای برای افزایش دانش اضافی بیش از سایر رشته ها احساس می شود.

وب سایت : 18acc.yazd.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 16 مرداد 1399
آدرس دبیرخانه : یزد- دانشگاه یزد- ساختمان استقلال – دبیر خانه هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
محل برگزاری : یزد - دانشگاه یزد
شماره تلفن تماس : 03538200137
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 2 مهر 1399
محور ها : تحول دیجیتال در حوزه گزارشگری مالی، مالیاتی ، حسابرسی ، بانکداری و... در مسیر صنعت
قوانین و استانداردهای مالی و محاسباتی در مسیر صنعت
روشهای آموزش حسابداری همسو با صنعت
اخلاق ومهارت های حرفه ای متناسب با صنعت
روش پژوهش های حسابداری در مسیر صنعت

طبقه بندی ها : مدیریت و مالی ،


هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران