در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كردستان / سنندج

همایش ملی شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی ملی 60177 نمایش

زمان برگزاری : 23 خرداد 1399 زمان اتمام : 23 خرداد 1399
برگزار کننده : دانشگاه کردستان
مذهب شافعی از مذاهب تأثیرگذار در تمدن اسلامی است و شافعیان ایران نقش بسزایی در تحول علوم و پیشرفت تمدن اسلامی داشته‌اند، لذا مفتخریم که برگزاری اولین کنفرانس ملی «شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی» به میزبانی دانشگاه کردستان، در۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹ را جهت فراهم آوردن فرصتی برای تبادل اندیشه درباره «نقش شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی» در حوزه‌های مرتبط اعلام نماییم.

وب سایت : conf.uok.ac.ir/shic
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 11 خرداد 1399
آخرین مهلت ثبت نام : 18 خرداد 1399
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : سنندج - دانشگاه کردستان
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : shic.uok@gmail.com
محور ها : محور اول: امام شافعی و مذهب او در گذر زمان
۱- شخصیت و تأثیر علمی امام شافعی
۲- امام شافعی از نگاه مستشرقان
۳- انتشار مذهب و پراکندگی جغرافیایی
۴- سیر تطور و دوره های تاریخی مذهب
محور دوم: مدارس، مراکز و نظام علمی شافعیان
۱- مدارس و مراکر علمی شافعیان
۲- نظام آمورشی در مدارس شافعیان
۳- مدیریت و برنامه ریری آمورشی مدارس
۴- تأثیر مدارس شافعیان بر تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ۵- نقش تحولات اجتماعی بر رشد و افول مراکز علمی شافعیان
محور سوم: نقش شافعیان ایران در علوم و فنون و معارف
۱- علوم قرآنی
۲- علوم حدیث
۳- فقه و دیدگاه های حقوقی
۴- کلام
۵- زبان و ادبیات
۶- عرفان و تصوف
۷- سایر علوم: طب، نجوم، ریاضیات و…
محور چهارم: مکاتب و نگرشهای اصولی و فقهی شافعیان
۱- مبانی و روش اجتهادی امام شافعی
۲- مکاتب اصولی شافعیان
۳- مکاتب و نگرشهای فقهی شافعیان
۴- تأثیر و تأثر اصول فقه شافعی
۵- پویایی در فقه و اصول شافعی
محور پنجم : نقش شافعیان در تقریب و همگرایی
۱- نقش مبانی اصولی شافعی در تقریب مذاهب
۲- نقش مبانی فقهی شافعی در تقریب مذاهب
۳- تعامل شافعیان با سایر مذاهب و ادیان
۴- شافعیان و هویت ایرانی اسلامیهمایش ملی شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی