در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سیزدهمین کنفرانس بین المللی نظریه گروه های ایران بین المللی 44680 نمایش

زمان برگزاری : 28 آبان 1399 زمان اتمام : 29 آبان 1399
برگزار کننده : دانشگاه ارومیه

وب سایت : confs13igtcurmia.ir/fa
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 27 مهر 1399
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 آبان 1399
آدرس دبیرخانه : دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه ریاضی
محل برگزاری : ارومیه - دانشگاه ارومیه
شماره تلفن تماس : 044-32755293
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : نظریه گروه های متناهی و نمایش آنها
گروه های خطی و مباحث مرتبط با آنها
نظریه گروه های نامتناهی
گروه وارها، نیم گروه ها و ابرگروه ها
نظریه گروه های جایگشتی
مسائل الگوریتمی در گروه ها
نظریه ترکیبیاتی گروه ها
هندسه جبری روی گروه ها
نظریه گروه های هندسی
روش های احتمالاتی در نظریه گروه هاسیزدهمین کنفرانس بین المللی نظریه گروه های ایران