در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

زنجان / زنجان

بیست وچهارمین کنگره گیاهپزشکی ایران ملی 32186 نمایش

زمان برگزاری : 20 مرداد 1399 زمان اتمام : 23 مرداد 1399
برگزار کننده : اتحادیه انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران
نیم قرن قبل در دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، اولین کنگره گیاهپزشکی ایران با 33 مقاله شکل گرفت و این سرمایه اجتماعی، علمی و ملی با شکل گیری تشکلهای متعدد موقت یا مستدام، در قالب سمپوزیوم ها، انجمن ها و اتحادیه انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران به نقش آفرینی نه تنها در درون جنبه های مختلف این رشته پیشرو بلکه در علوم بین رشته ای از جمله کشاورزی ارگانیک ادامه می دهد.

وب سایت : 24ippc.areeo.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 27 فروردین 1399
آدرس دبیرخانه : توجه : امکان تغییر در برنامه کنفرانس وجود دارد. سایت همایش را چک نمایید.
محل برگزاری : زنجان
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 16 اردیبهشت 1399
محور ها : برخی محورهای کنگره:
گیاهپزشکی گیاهان زراعی و باغی
گیاهپزشکی درختان جنگلی
مشکلات گیاهپزشکی دانه های روغنی
گیاهپزشکی، سلامت جامعه و محبط زیست
مدیریت مصرف آفتکشها در اکوسیستم های کشاورزی
کنترل بیولوژیک آفات، بیمارگرهای گیاهی و علفهای هرز
مدیریت تلفیقی آفات و بیمارگرهای گیاهی در محصولات گلخانه ای
مشکلات گیاهپزشکی و گیاهپزشکان کشور در تحقیق و اجرا
آفات، بیماریها و علفهای هرز قرنطینه ای و نوظهور در کشور
تغییر اقلیم و گیاهپزشکی
بیوسیستماتیک و تنوع زیستی در گیاهپزشکی

طبقه بندی ها : کشاورزی ، علوم پایه ،


بیست وچهارمین کنگره گیاهپزشکی ایران