در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمانشاه / کرمانشاه

کنفرانس فیزیک ایران و بیست و چهارمین همایش دانشجویی فیزیک ملی 13134 نمایش

زمان برگزاری : 21 مرداد 1399 زمان اتمام : 24 مرداد 1399
برگزار کننده : انجمن فیزیک ایران. دانشگاه رازی کرمانشاه.
کنفرانس فیزیک ایران و بیست و چهارمین همایش دانشجویی فیزیک، ۲۰ الی ۲۳ مردادماه ۱۳۹۹ در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار می‌شود. اولویت شرکت با اعضای انجمن فیزیک و ارائه‌دهندگان مقاله است. در صورت فراهم بودن امکانات و به‌تشخیص کمیته‌ی اجرایی، سایر متقاضیان نیز پذیرفته خواهند شد. لازم است همه‌ی متقاضیان شرکت در کنفرانس از جمله مقاله‌دهندگان، پرسشنامه الکترونیکی ثبت‌نام در کنفرانس را، در این‌نشانی http://www.psi.ir/?physics99 کامل کنند.

وب سایت : psi.ir/farsi.asp?page=physics99
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 16 اردیبهشت 1399
آخرین مهلت ثبت نام : 1 مرداد 1399
آدرس دبیرخانه : کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده علوم، گروه فیزیک توجه : امکان تغییر در برنامه کنفرانس وجود دارد. سایت همایش را چک نمایید.
محل برگزاری : کرمانشاه - دانشگاه رازی
شماره تلفن تماس : 08334274556
شماره فکس :
ایمیل : physics99exe@psi.ir

کنفرانس فیزیک ایران و بیست و چهارمین همایش دانشجویی فیزیک