در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی بین المللی 31342 نمایش

زمان برگزاری : 21 خرداد 1399 زمان اتمام : 21 خرداد 1399
برگزار کننده : شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان.

وب سایت : confmt.ir/fa
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 26 اردیبهشت 1399
آخرین مهلت ثبت نام : 21 اردیبهشت 1399
آدرس دبیرخانه : تهران، بزرگراه ارتش، ابتدای جاده لشگرک، ابتدای خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور.
محل برگزاری : گرجستان - دانشکده بین المللی ابن سینا
شماره تلفن تماس : 71053199-021
شماره فکس :
ایمیل : info@confmt.ir
محور ها : گياهان دارويي:
گياهان دارويي ، اكولوژي و اكوفيزيولوژي
گياهان دارويي فرآوري، بسته بندي و صنعت
گياهان دارويي ، بهره برداري از منابع طبيعي
گياهان دارويي ، بيوتكنولوژي
گياهان دارويي ، فرآوري
گياهان دارويي ، زيست شناسي
گياهان دارويي ، فارماكولوژي
گياهان دارويي ، ميكروبيولوژي
گياهان دارويي ، طب سنتي
گياهان دارويي ، اقتصاد و بازاريابي
گياهان دارويي مبارزه با آفات
گياهان دارويي واسلام
تولید فراورده های گیاهان دارویی
تجاری سازی گیاهان دارویی
نوآوری در تولید محصول
انتقال تکنولوژی و تولید محصولات گیاهی
گياهان دارويی
کشاورزی ارگانیک:
کشاورزی ارگانیک و پایدار
کاربرد علوم نانو در کشاورزی
مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی
فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی
تغذیه دام و طیور
فیزیولوژی دام و طیور
پرورش و تغذیه آبزیان
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
ژنتیک و اصلاح دام و طیور
دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
زیست شناسی (گیاهی و جانوری)
داروسازی، طب سنتی و مکمل
کاربرد طب سنتی ومکمل در سبک زندگی سالم
کاربرد طب سنتی ومکمل در پیشگیری از بیماری ها
استفاده همزمان ازروش های مختلف طب مکمل و طب رایج در پیشگیری و درمان بیماران
خلاقیت در پیشگیری و درمان بیماران باطب سنتی و طب مکمل
استفاده از درمان های معنوی در پیشگیری و درمان بیماران
کاربرد طب سنتی ومکمل در تکامل سالم ذهن، روان و معنویت
تحقیقات سلامت مبتنی بر قرآن و حدیث
مبانی فلسفی روش های سنتی و مکمل و نگرش آنان به سلامت و بیماری
وسایرمحورهای مرتبط باطب سنتی و مکمل
اثرات فارماکولوژیک
توکسیکولوژی
اثرات بالینی
فرمولاسیون و کنترل
با داروسازی، طب سنتی و مکمل
علوم پایه
مطالعات حیوانی
گیاه شناسی، فیتوشیمی
بیوشیمی، فیزیولوژی
ژنتیک
بیوتکنولوژی و اثرات بیولوژیک
علوم پایه
علوم بالینی، بهداشت و عوامل مرتبط با سلامت
بیماری های غیر واگیر
اصلاح سبک زندگی
پیشگیری و عوامل مرتبط با سلامت
داروسازی، طب سنتی، دامپزشکی
اثرات فارماکولوژیک
توکسیکولوژی
اثرات بالینی
فرمولاسیون و کنترل
علوم بالینی، بهداشت و عوامل مرتبط با سلامت

طبقه بندی ها : کشاورزی ، علوم پایه ، ورزش و سلامت ،


سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی