در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نخستین کنفرانس ملی دوسالانه اتوماسیون و رباتیک در کشاورزی ملی 33130 نمایش

زمان برگزاری : 1 آبان 1399 زمان اتمام : 2 آبان 1399
برگزار کننده : پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

وب سایت : agrobot.ut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 2 خرداد 1399
آخرین مهلت ثبت نام : 16 مرداد 1399
آدرس دبیرخانه : تهران- پاکدشت - پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.
محل برگزاری : تهران - پردیس ابو ریجان دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : 36040614-021 داخلی 101 و 113
شماره فکس :
ایمیل : info@agrobot.ut.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 2 مرداد 1399
محور ها : * اتوماسیون و رباتیک در کشاورزی
* بیوسنسورها در کشاورزی و صنایع غذایی
* اتوماسیون ماشین‌های صنایع غذایی
* کشاورزی دقیق
* فن‌آوری اینترنت اشیا در کشاورزی
* اتوماسیون گلخانه
* اتوماسیون صنایع دامپروری
* اتوماسیون در مهندسی آب

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، کشاورزی ،


نخستین کنفرانس ملی دوسالانه اتوماسیون و رباتیک در کشاورزی