در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مركزی / اراک

کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی ملی 2117 نمایش

زمان برگزاری : 16 شهریور 1400 زمان اتمام : 16 شهریور 1400
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک - پژوهشکده امنیت غذایی
دبیر علمی کنفرانس: دکتر افشین اسماعیلی فر

وب سایت : foodsecurity.iau-arak.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 شهریور 1400
آدرس دبیرخانه : اراک- میدان امام خمینی(ره)- بلوار امام خمینی(ره)-کیلومتر۳ جاده خمین- شهرک دانشگاهی امیرکبیر - معاونت پژوهش و فناوری
محل برگزاری : برگزاری بصورت مجازی
شماره تلفن تماس : 09216941737
شماره فکس :
ایمیل : info@foodsecurityconf.ir
محور ها : الگوی کشت و امنيت غذایی
کارآفرينی و اشتغال پايدار و امنيت غذايی
بهره‌وری و امنيت غذايی
صنايع تبديلی و امنيت غذايی
منابع طبيعی و امنيت غذايی
تجارت و بازاريابی محصولات کشاورزی و امنيت غذايی
مديريت ريسک و امنيت غذايی
سرمايه‌گذاری و اعتبارات و امنيت غذايی
آموزش کشاورزی و امنيت غذايی
توسعه روستايی و امنيت غذايی
زنجيره عرضه و امنيت غذايی
بذر و جایگاه آن در امنیت غذایی
آب و تکنولوژی آبیاری نوین
محیط زیست و توسعه پایدار
کشاورزی پایدار با هدف تولید غذای سالم
آلودگی آب و خاک
سایر موضوعات مرتبط با کشاورزی و امنیت غذاییکنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی