در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

یزد / یزد

هشتمین همایش ملی تحولات جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال در ایران ملی 18095 نمایش

زمان برگزاری : 5 آبان 1395 زمان اتمام : 6 آبان 1395
برگزار کننده : دانشگاه یزد - انجمن جمعیت شناسی ایران
هشتمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران به میزبانی دانشگاه یزد در روزهای 5 و 6 آبان ماه 1395 با موضوع "تحولات جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال در ایران" برگزار خواهد شد. این همایش با مشارکت مراکز مختلف پژوهشی و دانشگاهی و دستگاههای اجرایی نظیر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، مرکز آمار ایران، استانداری یزد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، مرکز منطقه ای علوم و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر دستگاههای مرتبط برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.pai8yazd.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 مرداد 1395
آدرس دبیرخانه : یزد - دانشگاه یزد - ساختمان نبوت - دانشکده علوم اجتماعی - اتاق 232
محل برگزاری : یزد - دانشگاه یزد
شماره تلفن تماس : 03531233325
شماره فکس : 03538210643
ایمیل : PAI8@confs.yazd.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 10 شهریور 1395
محور ها : 1- ارزیابی داده ها و شاخص های نیروی انسانی و اشتغال
2- ابعاد جمعیت شناختی نیروی انسانی و اشتغال
3- ابعاد و چالشهای اقتصادی و اجتماعی اشتغال و بیکاری
4- آموزش و اشتغال: چالشها و پیامدها
5- اشتغال زنانهشتمین همایش ملی تحولات جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال در ایران