در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمانشاه / کرمانشاه

همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ملی 9056 نمایش

زمان برگزاری : 17 اسفند 1394 زمان اتمام : 17 اسفند 1394
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات اسفند 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار خواهد گردید.

وب سایت : em.iauksh.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 اسفند 1394
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : : کرمانشاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 12 اسفند 1394
محور ها : مهارت های نوین مدیران آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
مطالعه تطبیقی مدیریت آموزشی در ایران و جهان
چالش های مدیران آموزشی در هزار سوم
تدوین استانداردهای حرفه ای مدیران آموزشی در مراکز مختلف
شیوه های نوین مورد نیاز مدیران آموزشی
توانمندسازی مدیران
صلاحیت های حرفه ای مدیران
صلاحیت های اخلاقی مدیران
صلاحیت های اجتماعی مدیران
صلاحیت های علمی- آموزشی مدیران
صلاحیت مدیریتی مدیران
صلاحیت های فناوری مدیران
صلاحیت های فکری مدیران
صلاحیت های حرفه ای مدیران همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات