در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

اولین همایش پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم ملی 6556 نمایش

زمان برگزاری : 19 اسفند 1394 زمان اتمام : 20 اسفند 1394
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه.
این همایش می کوشد تا برای اولین بار در کشور به گردآوری مقالات و دستیابی به الگوهای موفق پیشگیری با توجه به وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ...کشور عزیزمان بپردازد.

وب سایت : pishgiri.khuisf.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آذر 1394
آدرس دبیرخانه : اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)، ساختمان انديشه، دبيرخانه همايش ملي پيشگيري دانش مدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم
محل برگزاری : اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
شماره تلفن تماس : ۰۳۱۳۵۳۵۴۱۷۶
شماره فکس :
ایمیل : pishgiri@khuisf.ac.ir
محور ها : ويژگي هاي جامعه آرماني از ديدگاه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
جايگاه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم در آموزه هاي ديني
نقش حوزه و دانشگاه در كاهش پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
عوامل روانشناختي و جامعه شناختي در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
نقش سبك زندگي در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
نقش رسانه در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
نقش خانواده در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
نقش نظام تعليم و تربيت در مهد هاي كودك و مدارس در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم
سرمايه هاي اجتماعي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
تاثير حمايت از بزه ديدگان و قربانيان پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و جرايم در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
نقش اصلاح و بازاجتماعي كردن آسيب ديدگان و بزهكاران در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
فرصت ها و تهديدهاي فضاي سايبري در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
شيوه ها و راهكارهاي نوين پيشگيرانه از آسيب هاي اجتماعي و جرايم در حاشيه شهرهاي بزرگ
نقش شهرسازي در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
عدالت اجتماعي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
سمن ها و نهادهاي مردمي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


اولین همایش پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم