در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

کنفرانس ملی معماری اسلامی،میراث شهری وتوسعه پایدار ملی 6573 نمایش

زمان برگزاری : 23 اردیبهشت 1395 زمان اتمام : 23 اردیبهشت 1395
برگزار کننده : اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان تهران-موسسه ایرانیان -انجمن عالی معماری ایران
کنفرانس ملی معماری اسلامی،میراث شهری وتوسعه پایدار در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : iusd.ir/fa
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 15 اردیبهشت 1395
آدرس دبیرخانه : تهران-نجات الهی جنوبی-اداره کل میراث فرهنگی -طبقه سوم
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 09303217479
شماره فکس :
ایمیل : info@iusd.ir
محور ها : محورهای شش گانه کنفرانس ملی معماری اسلامی،میراث شهری وتوسعه پایدار
1. مهندسی معماری و توسعه پایدار
• مصالح و فن آوري هاي نوين در معماری
• معماری و هویت شهری
• معماری پایدار
• باستان شناسی ومیراث شهری
• معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
• روشها و فناوریهای نو در در معماری
• انرژی های نو در معماری
• سبک شناسی معماری
• معماری خیابانی
• تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
• گرافیک شهری
• معماری ایرانی وتوسعه پایدارشهری
• معماری ومحیط زیست
• معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
• معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
• نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
• الگوهای معماری بومی
• معماری منظر
• معماری اسلامی وتوسعه پایدار
• بوم شناسی وزیبایی شناسی در معماری
• وسایرایده های نوین در زمینه معماری
2. محورهای شهرسازی وتوسعه پایدار
• بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها(
• شهرسازی نوین و توسعه پایدار
• سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
• ناپايداري شهر و عوامل موثر
• شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
• حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
• شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
• تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
• توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
• كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
• الگوهای معماری وشهرسازي بومی و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
• المان های شهری و محورهاي مرتبط
• برنامه ریزی منطقه ای و شهری
• طراحی شهری ،نماهاي شهري وامنيت رواني
• مشارکت در امور شهری
• بهسازی و نوسازی شهری
• ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري
• سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پايدار
• بافت های تاریخی و بهسازی آثار تاریخی
• نوسازی شهری
• برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري
• شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
• شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
• وسایر ایده های مرتبط باشهرسازی وتوسعه پایدار
3. محورهای گردشگری ،میراث فرهنگی ومیراث شهری
• ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی
• بازاریابی بین‎الملی درجهانگردی ورفتار مصرف کننده
• معماری،گردشگری ومیراث شهری
• باستان شناسی وگردشگری پایدار
• گردشگری،میراث شهری ومعماری منظر
• گردشگری،طبیعت گردی ومدیریت اکوسیستم های طبیعی و اقلیم وآب وهوا
• جغرافیا و گردشگری(کلیه محورها)
• گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
• گردشگری ،معماری، شهرسازی وتوسعه پایدار
• استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري(اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و...)
• گردشگري مذهبي ،فرهنگی و پزشکی
• گردشگری وموزه ها وموسیقی های محلی وصنایع دستی
• مشکلات،موانع ونیازهای صنعت توریسم در ایران
• گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی)
• گردشگری ، آمایش سرزمین وهمبستگی ملی
• جغرافیا، گردشگری و توسعه شهری، روستایی و عشایری
• گردشگری ،اقوام، فرهنگ و آیین و رویدادهای ملی
• گردشگری، آموزش عالی ، دانشگاه های بین المللی
• گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل و فناوری اطلاعات،IT
• تحلیل‎رفتاری‎جهانگردی‎وتعامل‎فرهنگی
• گردشگری،نظم وامنیت و توسعه مناطق مرزی ومناطق محروم
• سامانه‎های‎اطلاعاتی‎درصنعت‎جهانگردی و روش های کمی در جهانگردی
• گردشگری ، فرودگاه ها وحمل ونقل هوایی
• کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت توریسم وگردشگری
• ارزیابی پیامدهای طرح ها وپروژه های گردشگری
• نقش سازمان های متولی در توسعه پایدار گردشگری
• گردشگری عصبی
• گردشگری ،کشاورزی ومحیط زیست پایدار
• سایر ایده های نوین در زمینه گردشگری،میراث فرهنگی و توسعه پایدار
4. محورهای ویژه جغرافیاوتوسعه پایدار
• علوم جغرافیایی وفناوریهای نوین
• جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
• جغرافیا وآمایش سرزمین
• جغرافیا ومدیریت جامع شهری
• جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری وتوسعه پایدار
• جغرافیار ومدیریت زیست محیطی
• جغرافيا ومديريت بحران
• كاربري اراضي درشهرها
• حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي
• شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
• الگوهای معماری وشهرسازي بومی و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
• مشارکت در امور شهری
• وسایر ایده های نوین درزمینه علوم جغرافیایی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار
5. محورهای مدیریت وبرنامه ریزی شهری
• فرهنگ شهر نشینی
• شهروند و حقوق شهروندی
• ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
• تعامل در فضای شهری
• روانشناسی محیطی
• روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
• شهر و حقوق شهروندی
• طراحی وفضاهای شهری
• مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
• برنامه ریزی کالبدی شهری
• برنامه ریزی منطقه ای و شهری
• مدیریت شهری
• برنامه هاي توسعه شهري
• مدیریت پروژه های شهری
• مدیریت بحران
• برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
• مشارکت در امور شهری
• گردشگری شهری
• ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
• بهسازی و نوسازی شهری
• نماهای شهری
• تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
• كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
• مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
6. محورهای محیط زیست شهری
• محيط زيست و انواع آلودگي ها
• مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
• برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري
• جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
• شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
• کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
• شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
• فضای سبز و محیط زیست شهری
• مسائل محیط زیست کلان شهرها
• اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
• شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
• اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
• اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
• مدیریت پسماند در شهرها
• ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
• نانو ومحيط زيست
• روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
• فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
• حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
• كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محیط زیستی
• تغيير اقليم ومحيط زيست
• مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
• ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار
• گردشگري ومحيط زيست
• ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست

طبقه بندی ها : هنر و معماری ،


کنفرانس ملی معماری اسلامی،میراث شهری وتوسعه پایدار