در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابل

اولین همایش ملی مهندسی خودرو ملی 6462 نمایش

زمان برگزاری : 19 آبان 1395 زمان اتمام : 20 آبان 1395
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور مرکز بابل
دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از دانشگاه­های فعال در زمینه خودرو و با توجه به اهميت صنعت خودرو در جامعه بشري و اقتصاد جهان، در نظر دارد با هدف هویت بخشی به فعالیت های علمی و همچنین ایجاد انگیزه در دانشجویان، نخستین همایش ملی مهندسی خودرو را با مشارکت دانشگاه­ها و صنایع فعال در حوزه خودرو سراسر کشور به میزبانی دانشگاه پیام نور مازندران در مرکز بابل برگزار نماید.

وب سایت : conference.pnu.ac.ir/mazandaran-TheFirstNationalConferenceofAutomotiveEngineering
آخرین مهلت ثبت نام : 15 آبان 1395
آدرس دبیرخانه : بابل - دانشگاه پیام نور مرکز بابل
محل برگزاری : بابل
شماره تلفن تماس : 01132250783
شماره فکس : 01132257795
ایمیل : conference@pnu.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 12 آبان 1395
محور ها : دینامیک خودرو
سوخت و احتراق
موتورهای احتراق داخلی
آیرودینامیک خودرو
سامانه های ایمنی خودرو
سامانه های نوین قوای محرکه خودرو
چالش ها، فرصت ها و راهکارهای پیش روی صنعت

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،


اولین همایش ملی مهندسی خودرو