در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابل

یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ملی 30167 نمایش

زمان برگزاری : 1 شهریور 1396 زمان اتمام : 31 شهریور 1396
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.
یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران در بابل برگزار خواهد شد

وب سایت : 11thivsc.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 خرداد 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 20 مرداد 1396
آدرس دبیرخانه : بابل - کیلومتر 3 جاده قائم شهر - مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
محل برگزاری : بابل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
شماره تلفن تماس : 01132415041
شماره فکس : 01132415041
ایمیل : info@11thivsc.ir
محور ها : بيماری‌های نوپديد و بازپديد، زئونوز‌ها و بهداشت عمومی
· بهداشت و پرورش دام، طيور، آبزيان و زنبور عسل
· بهداشت وايمنی مواد غذايی، سلامت محيط زيست
· بهداشت و بيماری‌های طيور
· بهداشت و بيماری‌های آبزيان
· بيماری‌های داخلی دام‌های بزرگ
· بيماری‌های داخلی دام‌های کوچک
· مامايی و بيماری‌های توليد مثل دامپزشکی
· جراحی و بيهوشی دامپزشکی
· راديولوژی و تکنيک‌های تصويربرداری تشخيصی دامپزشکی
· علوم آناتومی دامپزشکی (کالبدشناسی، جنين‌شناسی و بافت‌شناسی)
· ايمنی‌شناسی، فيزيولوژی، فارماکولوژی، بيوشيمی، سم‌شناسی، اپيدميولوژی
· ميکروبيولوژی دامپزشکی (باکتری‌شناسی، ويروس‌شناسی، انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی)
· بيوتکنولوژی دامپزشکی (نانوتکنولوژی، سلول‌های بنيادين و فرآورده‌های بيولوژيک)
· پاتولوژی و کلينيکال پاتولوژی دامپزشکی
· حقوق حيوانات و اخلاق دامپزشکی
محور ویژه
· دامپزشکی حیات وحش (فرصت ها و چالش ها)

طبقه بندی ها : دامپزشکی ،


یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران