در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابلسر

دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران بین المللی 18938 نمایش

زمان برگزاری : 13 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 15 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. دانشگاه مازندران.
دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران اردیبهشت 1396 در دانشگاه مازندران برگزار خواهد گردید.

وب سایت : www.icordm.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 بهمن 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 20 اسفند 1395
آدرس دبیرخانه : بابلسر- دانشگاه مازندران - دانشکده علوم ریاضی – دبیرخانه دهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن تحقیق در عملیات
محل برگزاری : بابلسر - دانشگاه مازندران
شماره تلفن تماس : 09119113181
شماره فکس :
ایمیل : icodm1396@gmail.com
محور ها : · مدل‌سازی مالی
· اقتصاد ریاضی و نظریه بازی
· مکان یابی، حمل و نقل و لجستیک
· بهینه سازی و تصمیم گیری چندمعیاره
· مدیریت تولید و زنجیره تامین
· مدیریت و تحلیل ریسک
· مدیریت پروژه و زمان بندی
· مدل‌سازی و برنامه‌ریزی تصادفی و شبیه سازی
· کاربرد تحقیق در عملیات در سلامت و علوم حیاتی
· کاربرد تحقیق در عملیات در صنایع و منابع طبیعی
· گراف و شبکه های ارتباطی
· تحلیل پوششی داده ها و مدیریت عملکرد
· بهینه سازی مقید و نامقید
· روش‌های ابتکاری و فرا ابتکاری
· کنترل بهینه
· نظریه صف
· داده‌کاوی
· کاربرد آمار در مدلسازی ریاضی
· برنامه‌ریزی ریاضی در شرایط عدم قطعیت
· بهینه سازی فازی
· بهینه سازی ترکیبیاتی
· کاربرد تحقیق در عملیات در سایر علومدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران