در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خراسان رضوی / تربت حیدریه

سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 ملی 9558 نمایش

زمان برگزاری : 30 دی 1395 زمان اتمام : 30 دی 1395
برگزار کننده : دانشگاه تربت حیدریه
سومین همايش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 به منظور ترسيم چشم انداز توسعه شهرستان تربت حیدریه در افق 1404 با مشارکت بیش از 62 نهاد علمی ،ادارات دولتی ،سازمان های خصوصی در تاریخ 30 دی 1395 برگزار می¬گردد تا با شناخت چالش های فراروی شهرستان به تعيين اهداف و ابعاد بلند مدت توسعه شهرستان ،تدوين راهبردهای توسعه شهرستان و تعيين سياستهای اجرائی شهرستان بمنظور فراهم ساختن زمینه و اسباب تحقق برنامه های شهرستان در راستای سند چشم انداز بر اساس راهبردهای توسعه یاری نماید.

وب سایت : torbath1404.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 دی 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 دی 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 25 دی 1395
آدرس دبیرخانه : تربت حیدریه –کیلومتر 7 جاده مشهد –دانشگاه تربت حیدریه
محل برگزاری : تربت حیدریه - دانشگاه تربت حیدریه
شماره تلفن تماس : 05151240
شماره فکس : 05152299601
ایمیل : 1404@torbath.ac.ir
محور ها : توسعه پایدار:
مشارکت مردمی، سرمایه انسانی و نقش نخبگان در توسعه
پتانسیل های معدنی، صنعتی، زیست محیطی
راهکارهای توسعه شهری و روستایی
افزایش ظرفیت های صنعت گردشگری
کشاورزی پایدار، صنایع جایگزین کشاورزی
توسعه مراکز آموزشی
شهرسازی و توسعه شهری:
سیاست های ملی و منطقه ای توسعه شهری پایدار
توسعه تأسیسات زیر بنایی (ریلی، هوایی وجاده ای)
بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی
عمران، الگوهای معماری و توسعه پایدار
همگرایی منطقه ای شهری و روستایی
آمایش سرزمین
فنآوری اطلاعات(IT )
توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی:
مزیت ها و موانع سرمایه گذاری و تولید (کشاورزی و صنایع و...)
جذب و گسترش سرمايه گذاري داخلي و خارجي
بستر سازي براي مشارکت بخش خصوصي
توسعه محصولات دامی (گوشت، عسل، لبنیات و...)
توسعه محیط زیست و منابع طبیعی(معدن، خاک، آب و...)
میراث فرهنگی ،میراث معنوی و صنایع دستی
بحران های خانوادگی و آسیب های اجتماعی
فرصت ها و چالش های اشتغال
توسعه سلامت و جمعیت
بیکاری و مشاغل کاذب
تاریخ، جغرافیا، مرمت و احیا بناها
رسانه، هنر، فرهنگ و ادبیات
و سایر موضوعات مرتبط ...سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404