در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

زنجان / زنجان

اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی ملی 9438 نمایش

زمان برگزاری : 16 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 16 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه زنجان
اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی به منظور معرفی و گسترش یافته های نوین در زمینه
علوم جغرافیایی برگزار می گردد. این همایش با هدف فراهم نمودن بستری مناسب برای ارائه یافته های نوین اساتید و
تشویق هرچه بیشتر پژوهشگران جوان به فعالیت در زمینه های تحقیقاتی تلاش می کند تا گامی را در راستای ارتقای
دانش متخصصین جغرافیایی کشور بردارد. هدف از این همایش ارائه آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای
اجرایی و پژوهشی انجام یافته در علوم جغرافیایی مبتنی بر تکنولوژی های نوین شامل: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)،
سنجش از دور(RS)، سیستمهای تعیین موقعیت جهانی (GPS)، مبایل GIS، وب جی آی اس (WEBGIS)، پرنده های
بدون سرنشین و پهپاد ها (UAV) و کاربرد اندیشه ها و فناوری های نوین در توسعه و ترویج فرهنگ مدیریت شهری نوین
و تبین جایگاه این فناوری ها در بهینه سازی پژوهشهای جغرافیایی است.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/Geographic
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 16 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : زنجان - دانشگاه زنجان - گروه جغرافیا - دبیرخانه همایش
محل برگزاری : زنجان - دانشگاه زنجان
شماره تلفن تماس : 02433054203
شماره فکس : ۰۲۴۳۲۲۸۳۲۰۱
ایمیل : geoc@email.com
محور ها : مدیریت جامع شهری
محیط زیست
جغرافیای پزشکی
جغرافیای سیاسی
طبیعت گردی (اکوتوریسم)
ژئوموفولوژی
آّب و هواشناسی(اقلیم شناسی)
برنامه ریزی و آمایش سرزمین
برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی روستایی
برنامه ریزی گردشگری
توسعه پایدار در علوم جغرافیایی وبرنامه ریزی
طراحی شهری
برنامه ریزی شهری و منطقه ایی
زیرساختها و خدمات شهری
بهسازی و نوسازی شهری
گردشگری شهری
آمایش سرزمین وتوسعه ی شهری
مدل سازی و توسعه شهری
امنیت شهری
مدیریت بحران و ریسک در توسعه ی شهری
حمل ونقل شهری
مدیریت شهری
شهرسازی و بهسازی
گردشگری روستایی
مدیریت روستایی
آمایش سرزمین وتوسعه ی روستایی
بهسازی وتوسعه ی روستایی
نوسازی و ترویج روستایی
سنجش از دور
کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی
پهباد
GPS
وب جی آی اس
مبایل GIS
کارتوگرافی
نقشه برداری مهندسی و جغرافیااولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی