در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی بین المللی 9792 نمایش

زمان برگزاری : 29 فروردین 1396 زمان اتمام : 30 فروردین 1396
برگزار کننده : دانشگاه سیستان و بلوچستان، با همکاری بنیاد علوم پاکستان
اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی فروردین 1396 در زاهدن برگزار خواهد شد.

وب سایت : seminars.usb.ac.ir/biotech/fa-ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 اسفند 1395
آدرس دبیرخانه : زاهدان - دانگاه سیستان و بلوچستان - گروه زیست شناسی
محل برگزاری : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
شماره تلفن تماس : 05431136361
شماره فکس :
ایمیل : biotech2017@usb.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 10 فروردین 1396
محور ها : بیوتکنولوژی پزشکی
بیوتکنولوژی جانوری
بیوتکنولوژی گیاهی
بیوتکنولوژی میکروبی
بیوتکنولوژی دارویی
بیوتکنولوژی صنعتی
بیوتکنولوژی محیط زیست
اخلاق زیستی در بیوتکنولوژی
بیوانفورماتیک در بیوتکنولوژی
محصولات نوترکیب
سوخت های زیستیاولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی