در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش ملی راهبردهای توسعه شرق ایران ملی 20893 نمایش

زمان برگزاری : 13 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 14 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه سیستان و بلوچستان
با توجه به اهمیت روز افزون نقش اطلاع رسانی نتایج پژوهش های دانشگاهی و سازمانی در چرخه تولید دانش و برخورداری شرق ایران از مراکز دانشگاهی متعدد از یک سو و ظرفیت های ژئوپلتیک مختلفی همچون اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، وحدت ملی و ارتباطات منطقه ای و بین المللی از سوی دیگر؛ همایش ملی" راهبردهای توسعه شرق ایران" در دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف ایجاد بستری برای برقراری ارتباط و تبادل آراء میان دانشگاهیان پیشرو ، پژوهشگران فعال در عرصه اجرا و پیشگامان فعالیت های اقتصادی، به منظور بهره گیری بهینه از کارکردهای شرق کشور و تحقق توسعه پایدار در سایه اقتصاد مقاومتی در روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه 1396 برگزار می گردد.

وب سایت : seminars.usb.ac.ir/idsconf/fa-ir/
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 اسفند 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
شماره تلفن تماس : 05431136778
شماره فکس :
ایمیل : ncsderi@usb.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 28 اسفند 1395
محور ها : 1- ظرفیت­های اقتصادی شرق ایران در توسعه متوازن و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
1-1 نقش و جایگاه مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه­ های مرزی در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
1-2 ظرفیت صنایع دستی و کسب و کارهای خانگی در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
1-3 نقش بخش صنایع و معادن در توسعه شرق ایران در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
1-4 ظرفیت بخش کشاورزی و شیلات در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
1-5 ظرفیت گردشگری در توسعه شرق ایران
1-6 ظرفیت زیرساخت­های حمل و نقل، بنادر و ترانزیت در توسعه شرق ایران
1-7 چگونگی تخصیص و تجهیز منابع دولتی و خصوصی در توسعه زیرساخت­ها در راستای توسعه شرق ایران
1-8 نقش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در توسعه شرق ایران و راهکارهای جذب آن
1-9 چالش­ها و فرصت­های تامین منابع مالی سرمایه­گذاری­ها با رویکرد مذاهب مختلف اسلامی و نقش آن در توسعه شرق ایران
2- تحلیل نقش وجایگاه فقر، توسعه انسانی و نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی در شرق ایران و ارائه مدل توسعه اجتماعی درونزا
2-1 تحلیل وضعیت زیرساخت­های اجتماعی در شرق ایران
2-2 بررسی موانع توسعه انسانی در شرق ایران
2-3 تحلیل شاخص­های فقر و نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی در شرق ایران
2-4 تحلیلی از آسیب­های اجتماعی و ارائه یک مدل اجتماعی درونزا با توجه به ظرفیت­های اجتماعی شرق ایران
2-5 نقش سازمان­های مردم نهاد در توسعه شرق ایران
2-6 تحلیل رویکرد سرمایه اجتماعی و توسعه
3- تحلیل فضای کسب و کار و ارائه الگوی جامع در راستای تحقق نظام کارافرینی پویا در شرق ایران
3-1 نقش آموزش مهارت­های مختلف در راستای توسعه انسانی در توسعه شرق ایران
3-2 راهکارهای توسعه نظام کارآفرینی پویا در راستای توسعه شرق ایران
3-3 تحلیل فضای کسب وکار در منطقه شرق ایران و ارائه راهکارهای ارتقای وضعیت آن
3-4 نقش شرکت­های دانش بنیان در توسعه شرق ایران با تاکید بر سیاست­های اقتصاد مقاومتی
3-5 نقش و جایگاه خوشه­های صنعتی و خوشه­های کسب و کار در توسعه نظام کارآفرینی پویا در شرق ایران
4- نقش حکمرانی خوب و نهادهای اجرایی بخش دولتی و خصوصی در توسعه شرق ایران
5- نقش محیط زیست و منابع طبیعی در توسعه شرق ایران
5-1 ظرفیت انرژی­های تجدیدپذیر در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
5-2 اثرات تغییر اقلیم بر محیط زیست، خشکی و خشکسالی
5-3 تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه­های سرمایه­ گذاری محور شرق ایران
5-4 سیاست های نوسازی، بهسازی و مدیریت پایدار منابع آب و انرژی
5-5 توسعه کارآفرینی در راستای حمایت، حفاظت و مدیریت محیط زیست شرق ایرانهمایش ملی راهبردهای توسعه شرق ایران