در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

اولین همایش‌ بین‌المللی اقتصاد مقاومتی ؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری بین المللی 33385 نمایش

زمان برگزاری : 14 تیر 1396 زمان اتمام : 14 تیر 1396
برگزار کننده : دانشگاه الزهرا. دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری و همراهی علمی گروهی از دانشگاه‌های کشور با محوریت دانشگاه الزهرا، برای گسترش و تعمیق مطالعات مرتبط با الگوی اقتصاد مقاوتی برگزاری نشست‌های دوره‌ای علمی-اجرایی را با مشارکت دانشگاه‌های کشور و مجموعه‌ای از دانشمندان و محققین داخلی و خارجی برنامه‌ریزی نموده است. مقرر است در این نشست‌ها نتایج مطالعات برنامه‌ریزی شده محققین و دستگاه‌های مربوط حول محورها و موضوعات از قبل تعیین شده ارائه شوند. در نهایت مجموعه نتایج گزارش ها و مطالعات در اولین همایش‌ بین‌المللی اقتصاد مقاومتی در تیر ماه 1396 ارائه شده و به بحث گذارده خواهد شد. گفتمان سازی و اجماع روی مفاهیم نظری و عملی اقتصاد مقاومتی، تبیین چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تعریف اقدام و عمل در حوزه‌های خاص، تبیین نقشه راه مطالعات، مباحث و اقدامات در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی مهمترین اهداف این کنفرانس هستند.

وب سایت : eri.alzahra.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : تهران - خیابان ونک- میدان شیخ بهایی- دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
محل برگزاری : تهران - دانشگاه الزهرا
شماره تلفن تماس : 02188619668
شماره فکس :
ایمیل : economic@alzahra.ac.ir
محور ها : 1- برداشت مفهومی از اقتصاد مقاومتی
· تعریف اقتصاد مقاومتی ، محورها و ویژگی های آن
· مبانی پایه‌ای اقتصاد مقاومتی
· ضرورت ها و الزامات اقتصاد مقاومتی
2- نقش مردم در اقتصاد مقاومتی
· ظرفیت‌های مردمی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
· راهکارهای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد
· بهبود سهم مردم بویژه طبقات کم درآمد در اقتصاد و درآمد ملی
3- اقتصاد عدالت بنیان و توزیع مناسب درآمد
· مفهوم عدالت در اسلام و قانون اساسی
· چالش‌های مفهومی عدالت در ایران
· جایگاه عدالت در اقتصاد مقاومتی
· الزامات و اقدامات تحقق اقتصاد عدالت بنیان
4- آموزش عالی و اقتصاد دانش بنیان
· تعاریف و مبانی نظری اقتصاد دانش بنیان
· شاخص‌های اقتصاد دانش بنیان
· الزامات و اقدامات دانش بنیان شدن اقتصاد
· آموزش عالی، چالش‌های فرا رو و افق آینده
5ـ نظام تامین مالی
· روش‌های تامین مالی
· چالش‌های تامین مالی در اقتصاد ایران
· ظرفیت‌های بازارها و ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی
· راه‌های کاهش ریسک در تامین مالی
· جایگاه مشارکت عمومی – خصوصی در تامین مالی
· جایگاه تعاون در تامین مالی
6 - مبانی فرهنگ و اخلاق اقتصادی در اقتصاد مقاومتی
· معناشناسی و مفاهیم اخلاق اقتصادی
· اخلاق اقتصادی از دیدگاه اسلام
· رابطه اخلاق و اقتصاد ( کار و تولید) و حوزه کارایی آن
· نقش و جایگاه زنان در اقتصاد مقاومتی
· ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی اقتصاد مقاومتی
· اقتصاد مقاومتی، چالش‌ها و رویکردهای فرهنگی و اخلاقی
7 - نظام آماری و حسابداری ملی
· مبانی و الزامات نظام آماری در اقتصاد مقاومتی
· نظام آماری ایران، چالش‌ها، راه کارها و اقدامات
· شاخص‌سازی اقتصاد مقاومتی
· نظام‌های نوین حسابداری و بودجه‌ریزیاولین همایش‌ بین‌المللی اقتصاد مقاومتی ؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری