در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابل

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی ملی 10644 نمایش

زمان برگزاری : 3 خرداد 1396 زمان اتمام : 4 خرداد 1396
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
به ياری خداوند متعال، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در راستای تحقق اهداف بلند مدت پژوهشی خود و توسعه هر چه بیشتر ارتباطات علمی بین پژوهشگران کشور و ایجاد محیط مناسب برای برقراری ارتباطات علمی و تبادل افکار، چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی را با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران در روزهای 3 و 4 خرداد ماه 1396 برگزار می‌نماید.

وب سایت : nsc2017.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 9 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 26 اردیبهشت 1396
آدرس دبیرخانه : مازندران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محل برگزاری : مازندران، بابل
شماره تلفن تماس : 09013635640
شماره فکس : 01132334204
ایمیل :
محور ها : فرآیندهای جداسازی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
فرآیندهای جداسازی در صنایع غذایی
فرآیندهای جداسازی مبتنی بر بیوتکنولوژی
فرآیندهای جداسازی در تصفیه پساب
فرآیندهای جداسازی در تصفیه گاز
شیرین سازی آب
کاربرد فناوری‌های نانو در جداسازی
فرآیندهای غشایی
پدیده‌های سطحی
فرآیندهای جداسازی جامد-مایع (استخراج، کریستالیزاسیون)
طراحی،مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای جداسازی
فناوری‌های نوین در فرآیندهای جداسازی
کاربرد CFD در جداسازیچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی