در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خراسان شمالی / بجنورد

نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها - توسعه ملی ملی 22971 نمایش

زمان برگزاری : 15 شهریور 1396 زمان اتمام : 17 شهریور 1396
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد. انجمن علمی تحلیل پوششی داده های ایران .
نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها شهریور 1396 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.bojnourdiau.ac.ir/dea9
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 31 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 21 تیر 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 11 شهریور 1396
آدرس دبیرخانه : خراسان شمالی - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد - حوزه معاونت پژوهش و فناوري
محل برگزاری : بجنورد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
شماره تلفن تماس : 05832296984
شماره فکس : 05832296954
ایمیل : dea9@bojnourdiau.ac.ir
محور ها : + تئوری تحلیل پوششی داده ها
+ مدل های ترکیبی، شبکه ای و پیچیده
+ نایقینی در تحلیل پوششی داده ها
+ چارچوب و شاخص‌هاي ارزیابی برنامه های پنج ساله توسعه
+ الگوهاي بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در برنامه ششم توسعه
+ ارزیابی بخش های مختلف اقتصادی در سطح کلان و استانی
+ جایگاه تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد دستگاه های حاکمیتی
+ كاربرد تحليل پوششي داده ها در صنعت، كشاورزي، خدمات و بهداشتنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها - توسعه ملی