در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه بین المللی 22076 نمایش

زمان برگزاری : 16 شهریور 1396 زمان اتمام : 16 شهریور 1396
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد. ----------- با مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
مدیریت و اقتصاد دو مفهومی هستند که در پیشرفت همه جانبه نقش بسزایی دارند و می بایست با نگاهی عمیق تر این دو را کنار هم قرار داد تا به تدابیر ارزنده و راهگشا دست یافت و ایجاد چنین نگاهی به هم افزایی و هم اندیشی و همگرایی نیاز دارد که یکی از بهترین ابزار تحقق آن برگزاری کنفرانسهای علمی پژوهشی است که به عنوان موتور محرک رویدادهای بزرگ علمی و تحولات فناورانه به شمار می روند.

وب سایت : icmet.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 21 مرداد 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 1 شهریور 1396
آدرس دبیرخانه : مشهد، انتهای بلوار وكیل آباد، كیلومتر 3 محور شاندیز، مدرس 5 (بلوار دانشگاه)، دانشگاه 10 ، موسسه آموزش عالی شاندیز
محل برگزاری : مشهد
شماره تلفن تماس : 05131509509
شماره فکس : 05136619177
ایمیل : info@icmet.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 31 مرداد 1396
محور ها : -مديريت بازرگاني و بازاريابي
رفتار مصرف کننده
برند سازي
بازاريابي صنعتي
بازاريابي رابطه مند
بازاريابي و شبکه هاي اجتماعي
بازاريابي در فضاي مجازي
بازاريابي عصبي
مديريت ارتباط با مشتري
بازاريابي بين المللي و صادرات
تجارت جهاني
مديريت فروش
مديريت مذاکره
مديريت استراتژيک
و ساير موضوعات مرتبط با مديريت بازرگاني و بازاريابي
- مديريت مالي و حسابداري
چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت مالي
رويكردهاي حسابداري و مديريت مالي
مباحث جديد مديريت مالي و حسابداري در جهان
بازاريابي مالي
اخلاق حرفه اي در حسابداري و مديريت مالي
مهندسي مالي
حسابداري دولتي و صنعتي
بازارهاي پولي و مالي
مديريت سرمايه گذاري پيشرفته
و ساير موضوعات مرتبط با مديريت مالي و حسابداري
- مديريت دولتي
مديريت منابع انساني
تحول سازماني
مديريت استراتژيک
مديريت منابع انساني
خط مشي گذاري
مديريت دولتي نوين
رفتار سازماني
مديريت تطبيقي و توسعه
دولت الکترونيک
مديريت آموزشي
و ساير موضوعات مرتبط با مديريت دولتي
- مديريت صنعتي و سيستم
مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه
داده کاوي و کشف دانش
مديريت زنجيره تامين
مديريت توليد و عمليات
توليد بدون کارخانه
شبيه سازي عامل بنيان
پويائي شناسي سيستم ( System Dynemics)
طرح ريزي واحد هاي صنعتي
مديريت کارخانه
تئوري هاي تصميم گيري
و ساير موضوعات مرتبط با مديريت صنعتي
- کارآفريني
کارآفرینی در جهانگردی و توریسم
کارآفريني فردي
کارآفريني سازماني
کارآفريني اجتماعي
کسب و کار جديد
کارآفريني فناورانه و کارآفريني
هدايت و رهبري در کارآفريني
راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان‎ها
موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
چالش‎هاي موجود در توسعه سازمان‎هاي نوآور و كارآفرين
کارآفريني اسلامي
و ساير موضوعات مرتبط با کارآفريني
- اقتصاد
مديريت اقتصاد
اقتصاد بازرگاني
اقتصاد عمومي و دولتي
اقتصاد منابع
رويکردهاي نوين در اقتصاد جهاني
اقتصاد جهاني
حسابداری صنعتی
حسابداری دولتی
حسابداری حسابرسی
حسابرسی
و ساير موضوعات مرتبط با اقتصاد
-جهانگردی و اقتصاد
اقتصاد و بازاریابی جهانگردی
جهانگردی ، اشتغال و توسعه کارآفرینی
اقتصاد مقاومتی و جهانگردی پايدار
جهانگردی وتولید ناخالص ملی و داخلي
سرمايه گذاري و تامين مالي در جهانگردی پايدار
ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی
جهانگردی ، خدمات، هتلها و آژانسها
جهانگردی ، سرمايه گذاري داخلي و خارجي
جهانگردی و اقتصاد مقاومتی
جهانگردی ، سياستگذاري، برنامه ريزي و مديريت
سياست گذاري و خط مشي گذاري در گردشگري کشور
آسيب شناسي برنامه هاي توسعه صنعت گردشگری ايران
فرصت ها و چالش های گردشگری در چشم انداز آينده صنعت توريسم ايران
ارزیابی پتانسیل ها و توانمنديهاي صنعت جهانگردی در توسعه پايدار كشور
استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري
ارزيابي طرح هاي توسعه گردشگري در سطوح محلي، ملي و منطقه اي
ارزیابی پیامدهای طرح ها و پروژه های جهانگردی
اهميت و نقش ايجاد زير ساختها در توسعه صنعت جهانگردی
مطالعات تطبیقی سیاست های توسعه جهانگردی در دنیا
فرآيند جهانی شدن و توسعه صنعت گردشگری
بررسی هماهنگی های بین سازمانی در توسعه صنعت جهانگردی
نقش صنعت توریسم در تعمیق روابط میان ایران و کشورهای همسایه
نقش منابع انساني در مديريت و برنامه ريزي جهانگردی
نقش و تأثير مديريت در توسعه صنعت گردشگری پایدار
نقش دولت در توسعه صنعت جهانگردی
نقش سازمان هاي متولي در توسعه پايدار جهانگردی
ضرورت ورود شهرداری ها به حوزه گردشگری
نقش ديپلماسي شهري برای ایجاد تعامل در صنعت توریسم و جذب گردشگر از کشورهای همسایه
تاثیرات امنیت، بسترهای قانونی و حقوق گرشگران در جذب گردشگر
نقش و تأثير متقابل امنيت بر توسعه صنعت گردشگري
گردشگري، مديريت استراتژيك، موقعيت جغرافيايي ايران
نقش بخش ها و سازمان های خصوصی در رونق گردشگری
استراتژی های فوری برای توسعه صنعت جهانگردی
- برنامه ریزی جهانگردی
بازاریابی در توسعه صنعت جهانگردی
منابع انسانی و آموزش در جهانگردی
گردشگری و توسعه پایدار
اقتصاد جهانگردی
جهانی شدن و فرآیند توسعه جهانگردی
جایگاه اوقات فراغت در جهانگردی
زیرساخت ها در جهانگردی
گردشگری شهری و نقش آن در توسعه مناطق شهری
گردشگری سلامت و گردشگری روانی
آسیب شناسی گردشگری
اکوتوریسم و ژئوتوریسم
گردشگری روستایی
گردشگری فرهنگی
گردشگری الکترونیکی
و سایر زمینه های مرتبطکنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه