در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابل

اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار بین المللی 12060 نمایش

زمان برگزاری : 8 شهریور 1396 زمان اتمام : 9 شهریور 1396
برگزار کننده : دانشگله صنعتی نوشیروانی بابل. انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.
توسعه صنایع نوین و کسب‌وکارهای دانش­ بنیان اصلی­ ترین مؤلفه در پیشبرد اقتصاد مقاومتی است. از آنجا که توسعه زیرساخت­ های مرتبط بدون در نظر گرفتن زیرسیستم­ های بهینه و فرآیندهای سازمانی بهبودیافته امکان­پذیر نبوده و از اولویت ­های امروز کشور است، لذا "اولین کنفرانس بهینه­ سازی سیستم­ ها و مدیریت کسب‌وکار" با هدف کمک به توسعه مزیت­ های رقابتی منطقه شمال کشور و اثرگذاری در تعاملات صنعتی ایران عزیز برگزار می­ گردد.

وب سایت : www.isobm2017.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 تیر 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 تیر 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 9 مرداد 1396
آدرس دبیرخانه : مازندران - بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گروه مهندسی صنایع
محل برگزاری : بابل - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
شماره تلفن تماس : 01135501167
شماره فکس :
ایمیل : isobm@nit.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 31 تیر 1396
محور ها : بهینه ­سازی سیستم­ های تولیدی و خدماتی
بهینه ­سازی سیستم­ های سلامت و غذا
زنجیره تأمین و لجستیک کشاورزی و غذایی
مدیریت سیستم­ های گردشگری و زیست ­محیطی
سیستم های لجستیک و حمل و نقل دریایی
مدیریت کسب‌ وکارهای نوآورانه و فناورانه
توسعه زیرساخت ­های اقتصاد مقاومتی
سیستم­ های صنعتی دانش‌بنیاناولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار