در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات ملی 18142 نمایش

زمان برگزاری : 5 آذر 1396 زمان اتمام : 5 آذر 1396
برگزار کننده : پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و نهاد ریاست جمهوری
پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات در سال 1396 با هدف توسعه و گسترش علم و دانش در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات با تاکید بر ارتقاء تخصص و مهارت‌ مدیران این حوزه برگزار می‌گردد. باتوجه به افزایش حجم داده‌ها و نقش موثر آنها در تصمیم‌گیری مدیران، صحت، دقت و به تعبیری کیفیت داده‌های در جریان در سازمان، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. از طرفی برای استفاده موثر و کارآمد از داده‌ها، لازم است یک چارچوب منسجم و یکپارچه متشکل از ابعادی نظیر افراد، فرایندها، استانداردها و قوانین مرتبط با مدیریت و جریان داده‌ها در سازمان وجود داشته باشد. چنین چارچوبی یک نگرش داده‌محور را در سازمان تبیین می‌کند که ذیل مفهوم حکمرانی داده‌ها قرار می‌گیرد.

وب سایت : itmanc.irandoc.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 شهریور 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 مهر 1396
آدرس دبیرخانه : تهران - خیابان انقلاب - تقاطع چهار راه فلسطین - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک).
محل برگزاری : تهران- سالن همایش های بین المللی برج میلاد
شماره تلفن تماس : 02166415330
شماره فکس : 02166462254
ایمیل : itconference@irandoc.ac.ir
محور ها : * محور علمی- فناوری
امروزه در نظر گرفتن مؤلفه‌های علمی (از جنبه‌های نظری تا جنبه‌های کاربردی) و مهندسی در پیدایش و گسترش فناوری اطلاعات و همچنین در استقرار کامل‌تر حکمرانی داده‌ها تاثیرات قابل توجهی دارد. ذیل این محور به بررسی دستاوردهای پژوهشی- کاربردی حول رابطة میان حکمرانی داده‌ها و محورهای فرعی زیر پرداخته می‌شود:
• فرایندهای کسب و کار و فناوری اطلاعات
• استانداردها و حکمرانی داده‌ها
• حکمرانی داده‌ها و حکمرانی فناوری اطلاعات
• هستان‌شناسی فراداده‌ها
• کیفیت داده‌ها
• امنیت و ایمنی داده‌ها
• داده‌های عظیم و حکمرانی داده‌ها
• شبکه‌های اجتماعی
• معنابخشی و مصورسازی داده‌ها
• هوش تجاری
• اینترنت اشیاء و حکمرانی داده‌ها
• حکمرانی داده‌ها در فضای ابری
* محور سیاستی- مدیریتی
در مراحل مختلف تولید و پردازش داده‌ها در سازمان در نظر گرفتن چارچوب‌های مختلف سیاستی، اقتصادی، مدیریتی و حقوقی به بهبود برنامه‌های حکمرانی داده‌ها در هر سازمانی منجر خواهد شد. ذیل این محور به بررسی دستاوردهای پژوهشی- کاربردی حول رابطة میان حکمرانی داده‌ها و محورهای فرعی زیر پرداخته می‌شود:
• برنامه‌ريزي راهبردی فناوری اطلاعات
• سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
• مدیریت منابع انسانی در حوزه فناوری اطلاعات
• معماری فناوری اطلاعات
• مدیریت کیفیت داده‌ها
• ارتباطات سازمانی و حکمرانی داده‌ها
• مدیریت دانش
• مدیریت فرایندهای کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات
• مدیریت زنجیره تامین داده‌ها
• توسعه پایدار و فناوری اطلاعات
• انتقال فناوری در حوزه فناوری اطلاعات
• تصمیم‌گیری داده‌محور
• کلان روندها و داده‌ها
• حکمرانی فراداده‌ها
• تجربیات مدیریتی در حوزه حکمرانی داده‌ها
* محور اجتماعی- فرهنگی
در مراحل مختلف تولید و پردازش داده‌ها در سازمان، توجه به ملاحظات و ملزومات اجتماعی، اخلاقی و حقوقی به بهبود برنامه‌ها و تسهیل حکمرانی داده‌ها در هر سازمانی منجر خواهد شد. این ملزومات می‌تواند ذیل دو عنوان قرار گیرد:
الف) حکمرانی در استفاده از داده‌ها: در اینجا مؤلفه‌هایی همچون اولویت‌ها، نیازها و فرصت‌ها در شرایط فعلی یک سازمان را مورد توجه قرار می‌دهد؛ به‌طوری که توسعه استفاده از داده‌ها، نیازهای اصلی در استفاده از داده‌ها، چگونگی ایجاد تمهیدات حکمرانی برای بهره‌وری بیشتر، و توجه به پیامدهای بالفعل و بالقوه در تحقق حکمرانی داده‌ها یا فقدان تحقق آن در یک سازمان را بررسی می‌کند.
ب) چشم‌انداز حکمرانی داده‌ها: تحت این عنوان می‌توان بررسی نمود که حکمرانی داده‌ها باید چه بخش یا بخش‌هایی از واحدهای سازمانی را تحت پوشش قرار دهد، یا چه جنبه‌هایی کلیدی از حکمرانی داده‌ها همچون شفافیت، حریم خصوصی، امنیت داده‌ها، و ارزش داده‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین می‌توان به این مسائل پرداخت که سازمان‌ها برای تحقق حکمرانی داده‌ها باید چه آموزش‌ها و دوره‌هایی را مد نظر قرار دهند، و چه ابعاد اجتماعی، اخلاقی، و حقوقی نوظهوری را برای تسهیل آن بررسی نمایند.
ذیل این محور به بررسی دستاوردهای پژوهشی حول رابطة میان حکمرانی داده‌ها و محورهای فرعی زیر پرداخته می‌شود:
- ملاحظات اجتماعی در حکمرانی داده‌ها و استفاده از آن در سازمان
- ملاحظات اخلاقی در حکمرانی داده‌ها و استفاده از آن در سازمان
- ملاحظات حقوقی در حکمرانی داده‌ها و استفاده از آن در سازمان
- شفافیت و حکمرانی داده‌ها
- حریم خصوصی و حکمرانی داده‌ها
- امنیت داده‌ها و حکمرانی داده‌ها
- ارزش داده‌ها و حکمرانی داده‌ها
- و موضوعات مرتبط دیگر

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، مدیریت و مالی ،


 پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات