در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابل

چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی ایران ملی 12366 نمایش

زمان برگزاری : 26 مهر 1396 زمان اتمام : 28 مهر 1396
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی بابل
این کنگره ها در سطوح تخصصی علمی، امکان ارتباط میان صاحبنظران، دانشمندان و علاقه مندان را فراهم کرده و موجب ارتقای علمی رشته های مورد نظر می شود.
از اهداف مهم کنگره باکتری شناسی جمع آوری دستاوردهای جدید علوم باکتری شناسی در جهت بهره برداری مفید تر این تحقیقات برای پژوهشگران، اساتید و دانشجویان می باشد.

وب سایت : icmb4th.mubabol.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 تیر 1396
آدرس دبیرخانه : مازندران - بابل، دانشگاه علوم پزشکی
محل برگزاری : بابل - دانشگاه علوم پزشکی
شماره تلفن تماس : 01132190557
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : لپتوسپیروز
عفونت های بیمارستانی
عفونت های ادراری- تناسلی
پروبیوتیک
مقاومت های آنتی بیوتیکی
تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها
عفونت های تنفسی
بروسلوز
بیماری های منتقله از آب و غذا
عفونت های گوارشی
عفونت های دهان و دندان
اخلاق حرفه ای

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی ایران