در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نخستین همایش وجشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک ملی 16866 نمایش

زمان برگزاری : 1 آبان 1396 زمان اتمام : 30 آبان 1396
برگزار کننده : دانشگاه علم و فرهنگ
نخستین همایش وجشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک، آبان 1396 در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : neks.usc.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 مرداد 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 25 مهر 1396
آدرس دبیرخانه : تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، روبروی مجتمع تجاری تیراژه، خیابان شهید قموشی (پارک سابق)، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ، ساختمان شماره 2، طبقه سوم، دبیرخانه نخستین همایش و جشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک
محل برگزاری : تهران - دانشگاه علم و فرهنگ
شماره تلفن تماس : 09909822400
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 15 شهریور 1396
محور ها : 1. مبانی، ساختارها، فرآیندها و ویژگی کارآفرینی در حوزه کودک
2. سیاست ها، راهبردها، برنامه ها، اقدامات و تجارب ملی و بین المللی در حوزه کودک
3. اهمیت جایگاه و نقش کارآفرینی در بخش کودک در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
4. الگوها، روش ها و فرآیندهای توسعه کارآفرینی در صنعت کودک
5. بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در صنعت کودکنخستین همایش وجشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک