در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

چهارمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام ملی 47989 نمایش

زمان برگزاری : 1 آذر 1396 زمان اتمام : 1 آذر 1396
برگزار کننده : بخش مدیریت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز
پس از برگزاری موفقیت آمیز سه دوره از همایش‌هاي ملی مدیریت بهداشت دام، به یاری پروردگار یکتا چهارمین همایش را در آذر ماه 1396 در شهر زیبای شیراز برگزار خواهیم کرد. خوشبختانه در سه همايشِ گذشته توانستيم فرصت مناسبي را برايِ ارائه نظرات، بحث و هم اندیشی برای اساتید، صاحبنظران و دانشجویان فعال و علاقه‌مند به هر یک از حوزه‌های بهداشت دام فراهم كنيم.

وب سایت : animalhealth.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 مهر 1396
آدرس دبیرخانه : شیراز - دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز - جاده شیراز اصفهان.
محل برگزاری : دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز - جاده شیراز اصفهان
شماره تلفن تماس : 49 , 45 ,36138740 - 071
شماره فکس : 07132286940
ایمیل :
محور ها : آسایش دام و ارتباط آن با سلامت و عملكرد حیوانات
تاثیر آسایش دام بر كیفیت فرآورده های دامی
حذف و جایگزینی درنشخواركنندگان
همه گیرشناسی عفونتهای شایع در نشخواركنندگان و اسب
بهبود کیفیت گوشت و شیر خام
پیشگیری از بیماری های پیرامون زایمان
اهمیت اقتصادی و پیشگیری ازبیماری های نوزادن
مدیریت تجویز مکمل ها و افزودنی ها
بهداشت خوراک دام
کنترل تنش اکسیداتیو درنشخوارکنندگان و اسب
روش های بررسی افت عملکرد درنشخوارکنندگان و اسب
ارتباط تغذیه و تولید مثل درنشخوارکنندگان و اسب

طبقه بندی ها : کشاورزی ، دامپزشکی ،


چهارمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام