در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سمینار واکاوی قرائت های افراطی از دین ملی 13810 نمایش

زمان برگزاری : 30 مهر 1396 زمان اتمام : 30 مهر 1396
برگزار کننده : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
سمینار واکاوی قرائت های افراطی از دین مهرماه 1396 در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار خواهد شد.

وب سایت : ges.azaruniv.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 شهریور 1396
آدرس دبیرخانه : آذربایجان شرقی - تبریز - کیلومتر 35 جاده تبریز مراغه- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محل برگزاری : تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : ges@azaruniv.ac.ir
محور ها : رویکردهای کلامی به قرائت های افراطی از دین
1-مبانی کلامی قرائت های افراطی از دین
2-قرائت های افراطی از توحید و شرک
3- قرائت های افراطی از ایمان و کفر
4- قرائت های افراطی از توسل و بدعت
رویکرد فلسفی به قرائت های افراطی از دین
1-مبانی عقلی و نظری قرائت های مختلف از دین
2-آسیب شناسی فلسفی قرائت های افراطی از دین
3-مواجهه فیلسوفان با قرائت های افراطی از دین
4-جایگاه قرائت های افراطی از دین در تاریخ فلسفه
5-ظاهر گرایی و قرائت های افراطی از دین
رویکرد تاریخی به قرائت های افراطی از دین
1-سیر تاریخی قرائت های افراطی از دین در غرب و شرق اسلامی
2-عوامل و زمینه های پیدایش قرائت های افراطی از دین
3-جریان شناسی فرقه ای افراطی در اسلام
4-آسیب شناسی تاریخی قرائت های افراطی از دین در تمدن اسلامی
5-میراث مکتوب مسلمانان و نقش آن در قرائت های افراطی از دین
رویکرد قرآنی- حدیثی به قرائت های افراطی از دین
1-افراطی گری دینی از منظر قرآن و روایات
2-برداشت های افراطی از آیات قرآن کریم
3-برداشت های افراطی از روایات معصومین
4- قرائت های افراطی از دین و مساله بدعت
5-تبیین و تحلیل قرائت های اعتدالی از دین
رویکرد ادیانی- عرفانی به قرائت های افراطی از دین
1-خاستگاه افراط گرایی دینی در ادیان
2-قرائت های غیر افراطی از ادیان
3-امکان قرائت یکسان از دین
4-نقش عرفان در فروکاستن قرائت های افراطی از دین
5-حجیت و اعتبار معرفت شناختی قرائت های افراطی از دین
رویکرد فقهی – حقوقی به قرائت های افراطی از دین
1-آزادی بیان و مذهب، ارتداد و قرائت های افراطی از دین
2-پیامدهای فقهی و حقوقی قرائت های افراطی از دین
3-راهکارهای فقهی-حقوقی مبارزه با جریان های افراطی
4-بررسی ربشه های فقهی شکل گیری قرائت های افراطی از دین
5-رابطه قرائت های افراطی از دین با اختلال در نظم و امنیت عمومیسمینار واکاوی قرائت های افراطی از دین