در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

بوشهر / بوشهر

اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها، چالش ها و راهکارها) ملی 19091 نمایش

زمان برگزاری : 10 بهمن 1396 زمان اتمام : 10 بهمن 1396
برگزار کننده : موسسه چند منظوره فرهنگی هنری بام پژوهش پرواز جنوب
اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها، چالش ها و راهکارها) بهمن ماه سال جاری در بوشهر برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.apsn.bamresearch.com
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 10 دی 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 دی 1396
آدرس دبیرخانه : بوشهر، چهار راه ولیعصر، کوچه شهید نواب صفوی، پلاک 10
محل برگزاری : بوشهر
شماره تلفن تماس : 09173027186
شماره فکس : 07733325691
ایمیل : infobamresearch@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 15 دی 1396
محور ها : محورهای همایش
1- شبکه های مجازی و شکاف بین نسلی
2- خانواده و شکاف بین نسلی
3- ازدواج و شکاف بین نسلی
4- ارزش ها و شکاف بین نسلی
5- مراکز آموزشی (مدارس و دانشگاهها) و شکاف بین نسلی
6- اسلام و شکاف بین نسلی
7- سیر تاریخی و شکاف بین نسلی
8- سایر موضوعات مرتبط
اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی  (زمینه ها، چالش ها و راهکارها)